SPD SİTESİNİ VE HERHANGİ BİR HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUN. BUNLAR SPD SİTESİNİ, İÇİNDEKİ TÜM MATERYALLERİ VE HİZMETLERİMİZİ KULLANIM ŞEKLİNİZİ DÜZENLER

Son Değişiklik 19 Aralık 2017

Genel

Bu web sitesinin (bağlantılı siteler hariç) (“Site”) sahipliği ve kontrolü, İsviçre'de kurulmuş bir şirket olan SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH'ye (“SPD”) aittir. Cogeco Peer 1 Hosting dahil üçüncü şahıs şirketleri tarafından SPD adına işletilmektedir. Ayrıca, SPD kendi iradesine göre bazı hizmetleri bazı ülkelerde sunabilir (ör. Müşteri yardım hattımız, Careline) (“Hizmetler”). Hizmetlerin kullanılabilirliği ve içeriği ülkeye göre değişir. Bu Kullanım Koşulları aynı zamanda www.youtube.com üzerindeki Clearblue kanalı için de geçerlidir ve Siteye yapılan tüm referanslar bu kanalı içermelidir.

Bu Siteye ve Hizmetlere erişerek, bu Kullanım Koşullarını Sitenin bu alanında muhtelif zamanlarda yayınlanan en son sürümüyle kabul edersiniz. Bu nedenle, bu Kullanım Koşulları, son ziyaretinizden sonra değişmiş olabileceğinden, bunları düzenli aralıklarla incelemeniz gerekir. Hizmetler için ek hükümler geçerli olabilir.

Siteye ve Hizmetlere bütün dünyada çok çeşitli ülkeden erişilebilir. Bu ülkelerin her birinde İsviçre'den farklı olabilecek kanunlar bulunduğundan, Siteye ve Hizmetlere erişerek bu Kullanım Koşullarını kabul etmeye ek olarak Sitenin ve Hizmetlerin kullanımı ve içeriğiyle ilgili tüm konularda İsviçre kanunlarının da geçerli olacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca bu konularla ilgili olarak Cenevre, İsviçre mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini kabul eder ve onaylarsınız. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen Sitemizi ve herhangi bir Hizmetimizi kullanmayın.

Ürünlerin Kullanılabilirliği

Bu Site'deki bir ürün veya hizmetle ilgili ya da Hizmetleri sağlarken yapılan hiçbir referans, ilgili ürün veya hizmeti satmaya ya da tedarik etmeye yönelik bir teklif oluşturmaz. Bu Site, belirli bir ülkede henüz tescil edilmemiş veya onaylanmamış ürünleri referans gösterebilir. Ülkenizde mevcut olan ürünleri lütfen bölgenizdeki eczaneye sorun. Belirli bir ürün veya hizmet satın alınmadan önce kullanılabilirliği ve uygunluğuna ilişkin tavsiye istenmelidir. Ürünle ilgili görüntüler yalnızca gösterim amaçlıdır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Site ve içerdiği tüm bilgiler ve ilgili materyaller ve Hizmetler ile ilgili olarak verilen tüm bilgiler ve ilgili materyaller yalnızca genel bilgilendirme amacıyla “olduğu gibi” verilir. Hiçbir özel amaç için bunlara güvenilmemelidir ve Sitenin, tüm Bilgilerin ve Sitede yer alan ilgili materyallerin ve herhangi bir Hizmetin bir parçası olarak verilen tüm bilgilerin ve ilgili materyallerin güncel, eksiksiz, yeterli ve uygun olmasına ilişkin sarih veya zımni hiçbir beyan, taahhüt veya garantide bulunulmamaktadır. Siteniz ve Hizmetleriniz aracılığıyla sunulan tüm bilgilerin ve ilgili materyallerin değerlendirilmesinde kendi yargınızı kullanmalısınız ve bu bilgileri ve ilgili materyalleri kullanarak, bunların doğru, güncel, eksiksiz, yeterli veya ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize uygun olmayabileceği ile ilgili tüm riskleri kabul etmektesiniz.

KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA YETKİLİ BİR SAĞLIK UZMANINDAN TIBBİ TAVSİYE İSTEYİN VE AMBALAJ ÜZERİNDEKİ ETİKETİN TAMAMINI VE HER ÜRÜNÜN ÜZERİNDEKİ TALİMAT BROŞÜRÜNÜ DİKKATLE OKUYUN.  BU SİTEDE, SPD, BAĞLI ŞİRKETLERİ VE ONLARIN ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN MATERYALLERDE VE/VEYA HİZMETLERDE YER ALAN HİÇBİR BİLGİ, YETKİLİ BİR SAĞLIK UZMANININ VERDİĞİ BİR TIBBİ TAVSİYENİN VEYA YAPTIĞI TIBBİ MUAYENENİN YERİNE GEÇMEZ.  SPD ve bağlı şirketleri tıp uzmanı değildir veya tıbbi hizmetler ya da tavsiyeler sağlamaz. 

SPD ve bağlı şirketleri, onların yöneticileri, yetkilileri, çalışanları veya temsilcileri, bu Siteye, içindeki bilgi veya materyallere ya da onunla bağlantılı olan herhangi bir siteye erişimden veya bunların kullanılmasından kaynaklanan her türlü kâr kaybı, doğrudan, önemsiz veya bağlı ya da ceza gerektiren hasarlar dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, hasar veya masraftan sorumlu tutulamaz (SPD ve bağlı şirketleri, yöneticileri, yetkilileri, çalışanları veya temsilcileri bu hasar olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile).

SPD, kendi uygun bulduğu durumlarda ve haber vermeksizin, bu Sitede ve/veya Hizmetlerde her türlü değişiklik ve düzeltme yapma ve/veya bunlara erişimi askıya alma hakkını saklı tutar. Bu Site ve/veya Hizmetler ağ, yazılım, donanım ve üçüncü taraf tedarikçi hataları, güncelleme ya da geliştirme çalışmaları nedeniyle muhtelif zamanlarda kullanılamayabilir. Site ve/veya Hizmetlerin herhangi bir zamanda veya herhangi bir süreyle kullanılamaz hale gelmesinden ve bu kullanılamamazlık durumu sonucunda ortaya çıkan hasarlardan SPD sorumlu tutulamaz.

Tazminat

SPD’yi, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tarafınızdan bu Kullanım Koşullarının ihlal edilmesinden ve/veya Siteyi kullanmanızdan (ihmalkarlığa veya kasıtlı fiile bağlı olanlar dahil) kaynaklanan makul avukatlık ücretleri de dahil, tüm kayıplar, masraflar, tazminatlar ve maliyetlere karşı tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve zarardan koruyacağınızı kabul etmektesiniz.

SPD'nin Kullanıcı Tarafından Gönderilen İçeriği Kullanma Hakkı

Kişisel bilgileri (örneğin ad, ikamet yeri, e-posta, telefon ve doğum tarihi), öyküleri, resimleri, uzmanlık bilgilerini, yorumları, fikirleri, soruları ve tasarımları (“İçerik”) SPD’nin yönettiği ve Clearblue® Facebook sayfasını, Clearblue®  Twitter hesabını ve Clearblue® Instagram hesabını (‘Sosyal Medya Kanalları’) içeren sosyal medya kanallarına yüklediğinizde veya paylaştığınızda bu İçeriğin SPD, bağlı kuruluşları ve görevlendirdiği üçüncü şahıslar tarafından Sitede yer alması için veya tanıtım amaçlı ve başka amaçlara sahip başka biçimdeki başka herhangi bir materyalde (dijital, basılı, sosyal medya vb.) dünya çapında kullanılması için onay vermektesiniz.

SPD ve bağlı şirketleri bu İçeriklerin tümünü veya her birini herhangi bir kısıtlama olmaksızın, mutlak takdir hakkıyla ve haber vermeden kullanma, kullanmama, silme, dağıtma, kopyalama, değiştirme, düzenleme, uyarlama, türevini oluşturma, herkese açık olarak sergileme ve diğer dillere çevirme ve bu işlemleri başkalarına yaptırma hakkına sahiptir. Bunun yanında, SPD bu tür İçeriklerde bulunan her türlü fikir, kavram, teknik bilgi, tasarım ya da tekniği, ürünlerin ve bu fikir, kavram, teknik bilgi, tasarım ya da tekniği içeren diğer öğelerin geliştirilmesi, üretilmesi, tasarlanması ve pazarlanması dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü amaç için ücretsiz olarak kullanma hakkına sahiptir.

İçeriğin gelecekteki herhangi bir kullanımına verdiğiniz onayı geri çektiğiniz takdirde bu durum sadece onay geri çekme bildiriminizin SPD tarafından alınmasından sonrası için geçerli olacaktır. Önceden oluşturulan ve iletişim kurulan hiçbir materyal etkilenmeyecektir.

SPD, yayınlamak için en uygun olduğunu kabul ettiği İçeriği seçme hakkını saklı tutar ve sağladığınız İçeriğin “çevrimiçi ortama geçirileceğini” ve Sitede veya başka yerlerde görüntülenebilir olacağını garanti edemez.

Hizmetleri (örn. Müşteri Hattı) talep ederken ad, yaşadığı yer, e-posta, telefon, sağlık bilgileri, doğum tarihi, vb. kişisel bilgileri (“Hizmet Bilgileri”) paylaşmanız istenebilir. Hizmet Bilgilerini paylaşarak SPD'nin, bağlı şirketlerinin ve diğer üçüncü taraf şirketlerin talebinizi tamamlamak amacıyla bu bilgileri kullanmasını onaylamaktasınız. Bunun yanında, Hizmetleri talep ederken, talep ettiğiniz Hizmetleri herhangi bir şekilde etkilemeden kabul etmekte veya reddetmekte serbest olduğunuz İçerikleri paylaşmanız da istenebilir. İçeriği paylaşmayı kabul ederseniz İçerikle ilgili yukarıdaki hükümler geçerli olur.

Kullanıcı Davranışları

Siteyi ve Hizmetleri kullanarak, verdiğiniz bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu kabul edersiniz. Bu Site üzerinden veya diğer iletişim yollarıyla sorular, yorumlar veya öneriler gibi istenmeyen bilgilerin gönderilmesi gizlilik kapsamında düşünülemez. SPD ve bağlı şirketleri bu bilgilerle bağlantılı olarak size karşı hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

Tarafınızdan gönderilen veya yayınlanan hiçbir İçeriğin başka bir kişiye ait hakları ihlal etmeyeceğini ya da çiğnemeyeceğini ya da hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen ya da yasa dışı materyal içermeyeceğini kabul edersiniz. Sosyal Medya Kanallarında yayınlanan tüm İçerik izlenebilir. SPD makul düşüncesine göre hakaret niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, hileli, herhangi bir kişinin haklarını çiğneyen, nefret dolu veya yürürlükteki kanuna göre diğer şekillerde sakıncalı ya da yasa dışı gördüğü her türlü İçeriği hemen kaldırma hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet Hakları

Telif Hakkı ©2017 SPD. Tüm hakları saklıdır. Bu Sitedeki tüm metin, görüntü, grafik, ses, yazılım, genel 'görünüm' ve diğer materyallerin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları SPD'ye ve bağlı şirketlerine aittir (üçüncü taraf içeriği olduğu belirtilenler dışında) veya ilgili sahibinin izniyle siteye eklenir.

Bu siteye göz atabilir ve yazdırma, sabit diske indirme ve evde ticari olmayan kullanım amacıyla diğer kişilere dağıtma yoluyla kopyalarını (üçüncü taraf içeriği olduğu belirtilenler dışında) çoğaltabilirsiniz. Bu tür kullanımlar her durumda yalnızca bilgilendirme amaçlı olmalıdır ve yukarıdaki telif hakkı bildirimi, Kullanım Koşulları referans gösterilerek tüm kopyalarda görünmelidir.

Sitenin herhangi bir kısmının kopyası, ticari kazanç için satılamaz veya dağıtılamaz ve değiştirilemez veya başka bir siteye gönderme dahil olmak üzere basılı kopya halinde veya elektronik ortamda başka bir çalışma ya da yayına dahil edilemez.

Bu web sitesindeki hiçbir içerik dolaylı olarak, önceki beyanlara aykırı tutum veya diğer şekillerde SPD'nin herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, logo ve hizmet markalarını kullanmak için herhangi bir kullanım hakkı veya kullanım lisansı vermez. SPD, fikri mülkiyet haklarını yürürlükteki kanuna uygun olarak korur.

Ticari Markalar

Bu Sitede gösterilen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logoların sahibi SPD ve bağlı şirketleridir ya da SPD ve bağlı şirketlerinin lisansı altında kullanılır ve tüm hakları saklıdır. Sınırlama olmaksızın bunlar "SPD" adını ve Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® ile Fact Plus® dahil logo ve ürün adlarını içermektedir. Herhangi bir ticari markanın, hizmet markasının veya logonun yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bağlantılı Siteler

Sitenin çeşitli yerlerinde bu Sitenin belirli bir yönüyle ilgili üçüncü taraf Internet sitelerinin otomatik bağlantıları sunulabilir. Bunun yapılması, SPD'nin bu sitelerden herhangi biriyle ilişkili olduğu veya bunları desteklediği anlamına gelmez. SPD bu siteleri ilgi çekici bulacağınızı beklese de, SPD ve bağlı şirketleri ya da onların herhangi bir yetkilisi, yöneticisi, çalışanı veya temsilcisi üçüncü şahıs siteleri, içindeki bilgiler veya bunların kullanılabilirliği konusunda hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

Size ve Site ve Hizmet Ziyaretlerinize İlişkin Bilgiler

Size ait bilgileri Gizlilik İlkemize uygun olarak işleme alırız. Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanarak, bu İlkeye göre kişisel bilgiler dahil bilgilerinizin Gizlilik Politikası uyarınca işlenmesini ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresi, görüntülediğiniz web sayfaları ve tıkladığınız bağlantılar, Sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, kullandığınız web tarayıcısının türü ve kendisinden bağlandığınız site dahil bilgileri toplamak için tanımlama bilgilerini ve başka teknolojileri kullanmaktayız. Web tarayıcınızdaki tanımlama bilgilerini silebilir ve reddedebilirsiniz.  Tanımlama Bilgileri Politika sayfamızı ziyaret ederek tanımlama bilgileri hakkında daha fazla şey öğrenebilirsiniz.

Virüsler, Korsanlık ve Diğer Saldırılar

Virüs, Truva Atı, solucan, yazılım bombası veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı diğer materyalleri bulaştırarak Sitemizi kötüye kullanmamanız gerekir. Sitemize veya Siteye bağlı herhangi bir sunucu, bilgisayar ya da veritabanına yetkisiz erişmeye çalışmamalısınız.

Bu hükmü ihlal ederek ceza gerektiren bir suç işlemiş olursunuz. Bu tür ihlallerin tamamını ilgili emniyet yetkililerine bildiririz ve kimliğinizi açıklayarak bu yetkililerle işbirliği yaparız. Böyle bir ihlalin yaşanması durumunda Sitemizi kullanma hakkınız hemen sona erer.

SPD, bağlı şirketlerimiz ve üçüncü taraf sağlayıcılarımız, Sitemizi kullanmanız ya da Sitemizde veya Siteyle bağlantılı herhangi bir web sitesinde yayınlanan herhangi bir materyali indirmeniz sonucunda dağıtılmış bir hizmet reddi saldırısının neden olduğu kayıp ve hasarlar; bilgisayarınıza, bilgisayar donanımlarına, bilgisayar programlarına, verilere veya diğer kişiye özel materyallere bulaşabilecek virüsler veya teknolojik açıdan zararlı diğer materyaller ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

Bölünebilirlik Maddesi

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer hükümlerin uygulanabilirliği etkilenmeden söz konusu hükümler ayrılır ve silinir.

İletişim Kurulacak Kişi

Sitemiz hakkında herhangi bir yorumunuz veya bu Kullanım Koşulları hakkında sorunuz olursa lütfen websuggestions@spdspark.com adresi yoluyla bize ulaşın.

Ürünle ilgili sorgularınız olursa lütfen Müşteri Hattı ile iletişim kurun. Müşteri Hattı SPD’nin bağlı kuruluşu olan SPD Development Company Limited tarafından İngiltere’de işletilmektedir. Müşteri Hattı iletişim bilgileri, yaşadığınız ülkeye ait Sitemizdeki İletişim Bilgileri altında gösterilir.  Lütfen ürün paketindeki lot numarasını yanınızda bulundurun.  Müşteri Hattı çağrıları kalite kontrol amacıyla izlenebilir veya kayıt altına alınır ve kişisel verileriniz yukarıda belirtilen şekilde toplanabilir.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.